РІШЕЛЬЄ-ФОРУМ
АРХІТЕКТУРА НОВОЇ МОДЕЛІ 
ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
22-23 вересня 2022 року
 

На Рішельє-форумі публічної служби «Архітектура нової моделі публічної служби» учасники матимуть можливість обговорити актуальні питання та напрацювати практичні кроки щодо:

 • впровадження новітніх ефективних інструментів управління людськими ресурсами, адаптації HR-процедур до умов війни та повоєнного відновлення країни;
 • нових підходів організації роботи публічних службовців;
 • інструментів цифровізації;
 • запровадження нової моделі оплати праці;
 • формування системи цінностей та установок публічного службовця в нових умовах, аналізу впливу війни та культуру публічної служби;
 • формування бренду держави як роботодавця, переосмислення ролі та потенціалу професійної та мотивованої молоді на публічній службі;
 • запровадження культури мотивації до професійного розвитку;
 • інтеграції принципів гендерної рівності, недискримінації та збалансованої участі у прийнятті управлінських рішень в систему державної служби;
 • набуття публічними службовцями нових компетентностей, в тому числі покращення знання англійської мови як офіційно ділової;
 • подолання негативних наслідків впливу війни на публічних службовців, посилення їх спроможності та професійності у наданні послуг громадянам, що зазнали агресії;
 • посилення інституційної спроможності органів державної влади у сфері європейської інтеграції.

Обговорення питань побудови нової публічної служби будуть проходити у рамках пленарної частини та тематичних засідань.